Mange tar kontakt fordi de får beskjed på helsenorge om at de ikke har tilgang til tjenesten, når de prøver å bestille time. Dette gjelder det å velge timer fra en timebok, og det har aldri vært mulig hos oss. 

Så når du vil bestille en ordinær time så velger du "Lese melding eller brev" -> "Kontakt legekontoret" og skriver kort om hva det gjelder.