Vi har satt opp vaksinekvelder for risikogrupper uke 43 og 44. 

Bruk helsenorge for å bestille hvis du har mulighet til det, velg da "send en melding til legesenteret".

Vaksinen koster kr 250,-   I år dekkes ikke dette av frikortet.