Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. Skolen vil da sende ut et skriftlig varsel. Hvis man ikke har fått dette, er det altså ikke nødvendig å oppsøke fastlege for å få attest for sykdom.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjeninnforer-fravarsregler-til-hosten/id2914510/