Saupstad legesenter har valgt å ikke sette Janssen-vaksinen. 

Denne anbefales ikke av Helsedirektoratet og FHI pga risiko for alvorlige bivirkninger.