For å slippe gebyr på video- og telefonkonsultasjoner må du bruke linken tilsendt på sms.  Betaler du innen fristen slipper du gebyr.